Четвъртък, 19 Ноември 2009 23:37    Array Печат Array
Карановска селищна могила
Фото - Фоторепортаж

Карановската селищна могила е едно от най-големите праисторически селища в България и Европа. Обитавана е от средата на VI до II хилядолетие пр.н.е. Тя е висока 13 метра, с диаметър при основата 250/150 метра.
Проученa е площ от 1700 кв.м. Установени са 7 основни културни пласта, които се отнасят към неолита, халколита и бронзовата епоха.
Тя е богата съкровищница на археологически находки от най-дълбока древност.