Събота, 12 Февруари 2011 17:01    Array Печат Array
Сливенско през римската епоха
Новини - История
Златни накити от ІІ в.сл.Хр. Златни накити от ІІ в.сл.Хр. През 46 г. сл.Хр. Тракия влиза в рамките на Римската империя. Животът по нашите земи става спокоен за дълги години. Местното население продължава да се занимава основно със земеделие и скотовъдство, като производството остава в ръцете на свободните селяни.
През древна Тракия се прокарват добре устроени пътища, израстват множество градове, изгражда се модерна за времето инфраструктура. Траките имат възможност да се докоснат до културата на античния средиземноморски свят. Тракийската аристокрация запазва своето привилегировано значение, като активно се включва в административното и военно управление на империята.

Тракия по времето на римското владичество изживява небивал духовен разцвет. Изграждат се множество обществени сгради, културни учреждения, високоразвита градска среда. В материалната култура навлизат източно средиземноморско така и западно европейско влияние.

След варварските нашествия през ІІІ в. римската власт полага сериозни грижи за осигуряване сигурността на местното население, като изгражда множество крепости, кастели. През ІV в.сл.Хр. е изградена крепостта Туида, край днешния град Сливен, в местността "Хисарлъка". Траките се оттеглят в добре укрепените и защитени градски центрове, като изоставят селищата в откритите равнинни райони.

Варварските удари следват един след друг. В началото на VII в. античната цивилизация в по нашите земи е разрушена и престава да съществува. Оцелялото местно население, заедно с появилия се на Балканския полуостров, нов народ – българите, ще имат историческият шанс да основат средновековната българска държава.

Златен венец от ІІ в.сл.Хр. Златен венец от ІІ в.сл.Хр. Златен пръстен с гема Златен пръстен с гема Златно колие от ІІв.сл.Хр. Златно колие от ІІв.сл.Хр.
Златни накити от ІІ – ІІІ в.сл.Хр. Златни накити от ІІ – ІІІ в.сл.Хр. Бронзова лампа от ІІ в.сл.Хр. Бронзова лампа от ІІ в.сл.Хр. Златна пластина Златна пластина
Късно-антична и средновековна крепост Туида Късно-антична и средновековна крепост Туида Късно-антична и средновековна крепост Туида Късно-антична и средновековна крепост Туида Късно-антична и средновековна крепост Туида Късно-антична и средновековна крепост Туида

Николай Сираков, археолог в РИМ-Сливен