Четвъртък, 06 Септември 2012 13:51    Array Печат Array
Кристиан Вигенин беше избран за член на Управителния съвет на Европейския фонд за демокрация
Новини - Еврозона
 Кристиан Вигенин беше избран за един от деветимата членове на ЕП, които ще влязат в Управителния съвет на Европейския фонд за демокрация. Управителният съвет има принос при определянето на политическите и стратегически  насоки и общото финансиране на фонда, както и задачата да следи за изпълнението на приоритетите и резултатите от дейността му.

Европейският фонд за демокрация беше създаден в отговор на нуждата от по- гъвкава и адекватна подкрепа от ЕС в процеса на демократизация на неговите съседи, в частност страните от Източното партньорство, Северна Африка и Близкия Изток. Събитията от Арабската пролет и на изток от ЕС доказаха необходимостта от неотложен стратегически ангажимент от страна на ЕС по отношение на държавите с авторитарни режими и тези, които се стремят към демократични реформи, основан на нов и различен подход, целящ да възстанови доверието и да предложи навременна помощ за процеса на преход към демокрация.

 

Този инструмент ще даде възможност на ЕС да реагира бързо на събитията в съседните държави на само с насоки и съвети, но и с реална финансова помощ. Фондът ще работи в защита на човешките права, независимите медии, ще допринася в процесите на създаване на нови институции в страните бенефициенти, както и изграждане на административен капацитет.