Вторник, 11 Септември 2012 17:23    Array Печат Array
Илияна Йотова: Дискриминацията срещу жените в сектора на услугите трябва да спре!
Новини - Еврозона
 С огромно мнозинство евродепутатите в Страсбург днес приеха резолюция по доклада на представителя на групата на Европейските социалисти и демократи Илияна Йотова, член на комисията по заетост и социални въпроси: "Работните условия на жените  в сектора на услугите". Одобреният текст е първа стъпка към създаването на европейско законодателство за защита на правата на жените в сектора на услугите.

Сектора на услугите осигурява 70 % от общата трудова заетост на стария континент, а понастоящем девет от всеки десет работни места се създават имено в него. Този бранш също така е предпочитан от нежния пол заради гъвкавите работни часове и разнообразието от дейности. Не случайно над 80% от активните жени в ЕС си изкарват хляба в тази сфера.

Проучванията обаче сочат, че жените работещи в отрасъла на услугите са чест обект на предразсъдъци, дискриминация и дори експлоатация. Все още има работодатели, които смятат, че основната отговорност на жените е да се грижат за семейството и предпочитат да наемат мъже. Разлика в заплащането, в следствие на която жените са изложени на по-слаба социална защита, също е често срещан проблем в някои от длъжностите. Особено в по-ниско платените, които за съжаление продължават да бъдат заемани в по-голямата си част от жени.

В тази връзка евродепутата Илияна Йотова, след множество консултации със социални партньори, настоя да бъдат взети мерки за определяне на минимални стандарти в сектора на услугите. Още повече, че на този сектор се разчита да отключи още работни места, които биха били от особено значение за справянето с безработицата в ЕС.