Четвъртък, 11 Октомври 2012 12:49    Array Печат Array
УНИЦЕФ се фокусира върху прекратяването на детските бракове
Новини - България
 На първия Международен ден на детето - момиче, УНИЦЕФ и партньори обединяват усилия , за да сложат край на детския брак – фундаментално нарушение на човешките права, което оказва влияние върху всички аспекти от живота на момичетата. "Международният ден на детето-момиче  отразява необходимостта да поставим правата на момичетата в основата на развитието", казва Анжу Малхотра, съветникът от отдел „Пол и права" на УНИЦЕФ. "Организацията на обединените нации и партньори се събират, за да покажат изключителния прогрес, който е постигнат, както и да изтъкнат продължаващите предизвикателства."

Под мотото „Моят живот, моето право, край на детските бракове", поредица от събития и действия се случват по целия свят, за да привлекат вниманието към тази изключително важна тема. В седалището на ООН в Ню Йорк, Архиепископ Дезмънд Туту ще се присъедини към UNICEF, UNFPA и UN Women, за да обсъдят начини, по които правителствата, гражданското общество, агенциите на ООН и частния сектор могат заедно да ускорят намаляването на бракове между деца.

В партньортсво с правителствата, гражданското общество и Агенциите, Фондовете и Програмите на ООН, УНИЦЕФ полага основите за прекратяване на детските бракове на глобално ниво. През 2011 г., 34 офиса на УНИЦЕФ в страни от всички региони отбелязаха усилия да адресират детския брак чрез социални и икономически усилия и правна реформа.

В Индия, една от страните в света с най-големия брой на момичета, омъжени преди 18-тия си рожден ден, детските бракове са намалели на национално ниво, и в почти всички щати от 54% през 1992-1993 г. до 43% през 2007-2008 г., но темпът на промяна все още е бавен. Опити в толкова различни контексти като Бангладеш, Буркина Фасо, Джибути, Етиопия, Индия, Нигер, Сенегал и Сомалия показват как комбинирането на законови мерки с подкрепа на общностите, осигуряващи надеждни алтернативи – особено образование – и осигуряването на възможност на общностите да дискутират и достигнат категорично, колективно решение за прекратяване на детските бракове дават положителни резултати.

"Детските бракове могат често да се отразят в прекратяване образованието на момичетата. В общности, където практиката е широко разпространена, да се ожениш за момиче, което все още е дете, е съвкупност от социални норми и и традиции, които показват ниската оценка на човешките права на момичетата." казва г-жа Малхотра.

Образованието е една от най-ефективните стратегии да се предпазят момичетата от детските бракове. Когато момичетата могат да останат в училище, това може да промени и вижданията спрямо техните възможности в общността.

Делът на децата булки е намалял през изминалите 30 години, но все още са високи нивата на детските бракове в няколко региона на света, като особено уязвими са най- маргинализираните общности. Младите булки са често изолирани, откъснати от биологичните си семейства, лишени от възможността да посещават училище, което прекратява връзката им с връстниците и средата им.

Последните данни на УНИЦЕФ показват, че по света 70 милиона, или една на всеки три, млади жени на възраст между 20 – 24 г. са били омъжени преди навършване на 18 години. 23 милиона от тях са сключили брак преди да са навършили 15 години. Почти 400 милиона жени по света, на възраст 20-49 г. са били омъжени в периода докато са били още деца.

Детският брак поставя момичетата в риск от ранна и нежелана бременност, водещ до животозастрашаващи последствия. Майчината смъртност, свързана с бременност и раждане, е важен компонент на смъртността сред момичета на възраст между 15-19 години, която наброява близо 50 000 случая по света, всяка година. Пет пъти по-голяма е опасността от смърт по време на бременност и раждане за момичета на възраст между 10 и 14 години, отколкото жени на възраст между 20-24 г. възраст.

"Чрез глобалните ангажименти, движения на гражданското общество, законодателство и индивидуални инициативи момичета ще растат в безопасна и продуктивна среда", каза Малхотра и добави: "Ние трябва да ускорим прогреса и да отделим ресурси за момичетата, за да гарантираме техните права и реализираме пълния им потенциал."

Информацията е на УНИЦЕФ - България