Петък, 09 Ноември 2012 18:24    Array Печат Array
След взимането на двете коли - становището на общината
Новини - Сливен
 На 09.11.2012г. от 11.ч. Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Поля Руйчева насрочи извършване на опис на два леки автомобила, собственост на община Сливен. Взискателят - „Булгейт" ЕООД изрично е посочил, че желае да бъде извършен опис на точно тези два леки  автомобила,които се ползват от кмета и зам.-кмета на община Сливен. В определения час шофьорите на двата автомобила са ги представили на съдията за опис и оценка на паркинга пред кантората на съдия изпълнителя. В същата сграда се намира и офисът на Взискателя – „Бул-гейт" ЕООД. По време на описа, съдебният изпълнител е преценил, че автомобилите трябва да бъдат оставени на отговорно пазене на определеното място от Взискателя.

Юристите на община Сливен писмено предложили вместо тези два автомобила да бъде извършен опис на други две МПС, но ЧСИ приема, че поради предназначението им на ползване от кмета и зам.-кмета, могат да бъдат увредени и това ще намали стойността им.

В чл.470, ал.1 от Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/ се определя, че само в случаите на отказ от Длъжника да приеме за пазене вещите, Съдия изпълнителят може да ги предаде за пазене на друго лице. Без да се мотивира допълнително, ЧСИ не приема други два автомобила.

Още в момента на извършването на доброволното представяне за описването от съдия-изпълнителя, в медиите бе разпространена информация, че се извършва принудително изземване. Община Сливен заявява, че никой не се е противопоставял на решението на съдебния изпълнител и не е създавал условия за осуетяването на извършване на описа и оценката. В същото време са повикани и служители на МВР, които да осигурят безпрепятствено нейните действия, като представителите на общината не са имали намерение и не са създали условия за това.

В същото време днес е публикувано Определение на Бургаския Апелативен съд № 364, с което се отменя Определението на Сливенския Окръжен съд за обезпечение на заведен иск против „Булгейт" ЕООД за надписани цени и неоснователно обогатяване при извършването на ремонт на Дом за стари хора, което е констатирано и от Агенцията за Държавна финансова инспекция.

Бургаският апелативен съд се е отменил обезпечителната мярка за бъдещ иск против Бул-гейт за некачествено изпълнение СМР по водния цикъл.

По заведените дела продължават съдебните производства, независимо, че тези обезпечителни мерки не бяха уважени, и ще се търси друга подходяща форма за обезпечаване.

Пресцентър на общината