Вторник, 13 Ноември 2012 12:25    Array Печат Array
Организират семинар за стартиране на собствен бизнес
Новини - Сливен
 Информационният център Европа Директно Сливен организира семинар за младежи и безработни относно възможностите, които ЕС предоставя за стартиране на собствен бизнес. Семинарът ще се проведе на 15 ноември 2012 г. (четвъртък) в заседателната зала  на центъра от 11:00 до 15:00 ч. Целта на събитието е младежи и безработни от Сливен и региона да бъдат запознати с европейските фондове и програми и възможностите, които те предоставят за финансиране на собствени бизнес идеи и проекти. Събитието включва и актуална информация относно писане на проекти и кандидатстване по покани за набиране на проектни предложения.

Младежи, безработни и млади професионалисти ще бъдат запознати с начините за написване и представяне на бизнесплан. На участниците ще бъдат раздадени полезни информационни материали по темата.