Вторник, 13 Ноември 2012 14:37    Array Печат Array
До дни започва саниране на две училища и две детски ясли
Новини - Сливен
 Изпълнение на „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност", финансиран по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г., започва през следващите дни. Това съобщи на пресконференция днес Иван Манчев, заместник-кмет по "Устройство на територията и строителството" в община Сливен.

Общият бюджет на проекта е 2 047 917 лева, а община Сливен участва със съфинансиране от 307 187 лева. Проектът обхваща енергийното осигуряване на сградите на Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", Спортното училище "Димитър Рохов", и детски ясли № 12 и № 13.

В проекта са предвидени дейности по саниране и топлоизолация на сградите, смяна на дограмата и подмяна на отоплителната инсталация. В момента се подготвят документите, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Изпълнител на дейностите по проекта в Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", е консорциум „Сливен" 2011. 185 868 лева са общо разходите за проекта. За Спортно училище "Димитър Рохов" ще бъдат отделени общо 386 117 лв. Изпълнител на този обект е ДЗЗД „Хидроизомат". По проекта за детски ясли № 12 и № 13 се отпускат съответно 464 573 лв. и 468 000 лв, а изпълнител е „Берко 90".

Манчев посочи, че техническият проект за тези обекти включва и подмяна на електро и ВиК инсталациите, основен ремонт и довършителни работи. Ще се наложи и освежаване на сградите, след дейностите по основния проект и много довършителни работи. Те трябва да се включат в капиталовата програма на общината през следващата година.

„Сега всички сгради, по които е извършвано саниране, са завършени донякъде и това създава проблеми – по кухненските блокове, по инсталациите. Идеята ни е това да не се допуска и през следващите години да се завършват напълно", каза Манчев. Крайният срок за завършване на проекта е през август 2013 година.

Пресцентър на общината