Вторник, 13 Ноември 2012 18:21    Array Печат Array
Извършват прегледи в мобилни кабинети в Сливен и Котел
Новини - Сливен
 На 12 ноември 2012г. стартира Национална кампания за извършване на прегледи с мобилни кабинети за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020/ - направление „Здравеопазване".  Кампанията е организирана от Националната мрежа на здравните медиатори и Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, с подкрепата на Министерство на здравеопазването и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Във връзка с това Регионална здравна инспекция Сливен информира, че на 20 ноември в Котел пред автогарата, и на 21, 22 и 23 ноември в кв. „Надежда" в Сливен пред административната сграда от 9, 30 до 16,00 часа ще бъде разположен мобилен кабинет. В него специалист педиатър от МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, Сливен, ще извършва безплатни профилактични прегледи. Родители, доведете детето си на преглед!