Вторник, 13 Ноември 2012 18:27    Array Печат Array
Община Сливен има готовност да посрещне зимата
Новини - Сливен
 Зимното поддържане на четвъртокласната общинска пътна мрежа ще се осъществява от „Пътно поддържане" ЕООД. До провеждането на открита процедура почистването на града ще бъде поверено на „Грийн партнърс" БКС. Тя ще се проведе в началото на 2013 г. заедно с процедурата  по сметосъбирането, сметоизвозването и сметопочистването. Това стана ясно на пресконференция днес, на която общинското ръководство представи готовността за зимния сезон.

В бюджета на общината до края на годината има 396 000 лева, предвидени за около 322 километра от четвъртокласната пътна мрежа и 60 000 лева за поддръжката на територията на града в зимни условия.

„Имаме готовност да се справим с предизвикателствата на зимата. Зимното поддържане на града, а също и на четвъртокласната пътна мрежа особено в планинските райони, ще е приоритетно за общинското ръководство", посочи заместник-кметът Иван Манчев.

Зимното поддържане в община Сливен ще се извършва на два етапа. Първият ще включва четвъртокласната общинска пътна мрежа, а вторият ще обхване улиците, пешеходните зони и алеите на територията на Сливен. За населените места в общината, зимното поддържане ще се извършва едновременно с това на четвъртокласната пътна мрежа, като ще се разчита на наличната техника в самото населено място, уточниха от общинска администрация.

Електрическата компания EVN ще съдейства на община Сливен с техниката, която ползва за отстраняване на аварии в тежки зимни условия. За това са се договорили на среща кметът на общината и Златин Златанов, представител на EVN в Сливен. „На територията на общината без изричното съгласуване от отдел „Екология" няма да се допусне безконтролно рязане на дървета и клони, както по улиците в града, така и по населените места", каза кметът.

На 15 ноември ще се проведе заседание на Междуведомствената комисия за защита на населението от бедствия и аварии, на което ще се обсъдят и отиграят всички ситуации при зимни условия, за да се реагира адекватно и да не допускат рискови ситуации.

Пресцентър на общината