Сряда, 28 Ноември 2012 12:35    Array Печат Array
Европа по-близо до младите хора
Новини - Еврозона
 Успешен старт и още по-успешен финал! Над 100 усмихнати лица, ведро настроение, млади и интелигентни хора, желаещи да получат информация. Това е равносметката от проведенaта през месец ноември информационна кампания за младежи на тема „Младите хора и  Кохезионната политика на ЕС", по време на която екипът на Областен информационен център Сливен се срещна с ученици от последен клас от четирите общини на област Сливен.
„Що е то Кохезионна политика? Кои са Структурните фондове? Колко оперативни програми работят в България?" – на тези въпроси младежите, участвали в инициативата на Центъра вече могат да дадат отговор.
По време на информационните срещи, акцент беше поставен върху актуалните покани за образование и обучение, както и покани с цел придобиване на допълнителна професионална квалификация и осигуряване на заетост по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.
Повишен интерес и очакване за срещата с екипа на ОИЦ Сливен имаше в СОУ „Г.С. Раковски", гр. Котел, където учениците от 12-ти клас поставиха редица въпроси във връзка с условията и начините за кандидатстване по проект „Студентски стипендии и награди" и проект „Ученически практики и студентски практики".
По време на срещата в Сливен, която се проведе в Залата на ОИЦ Сливен, младите хора от клуб „Проектен мениджър" към ПМГ „Добри Чинтулов", с ръководител г-жа Анелия Иванова, имаха възможност да разгледат Центъра и да се запознаят отблизо с работата на експертите.
В края на информационната среща с възпитаниците на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров", гр. Нова Загора екипът на ОИЦ Сливен получи покана от присъстващите лица – ученици и учители, да им гостува отново.
Участниците от всички срещи дадоха висока оценка за достъпността и изчерпателността на представената информация, оценявайки контакта с експертите на Центъра като полезен и заявявайки желание за участие в бъдещи инициативи, организирани от ОИЦ Сливен.