Петък, 30 Ноември 2012 14:24    Array Печат Array
ГЕРБ против предлагано петкратно увеличение на такса битови отпадъци
Новини - Сливен
 Днес в деловодството на Общински съвет Сливен бе входирано предложение от Кмета Кольо Милев за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията  на Община Сливен. В него се предлага такса битови отпадъци за жилищни имоти на граждани да се увеличи от 0,9 промила върху данъчната оценка на имота на 4,2 промила, а за не жилищни имоти да се увеличи от 1,4 промила на 5,8 промила. Предложеното увеличение доказва по безспорен начин управленската немощ на кмета Кольо Милев и подкрепящата го БСП.
ГЕРБ Сливен гарантира, че ще използва всички законови средства и влиянието си в Общинския съвет и няма да допусне приемането на това предложение.
Своите мотиви за това общинските съветници от ГЕРБ ще посочат на заседанието на Общински съвет Сливен на 14 декември 2012. Напомняме, че след обстойни анализи и разчети, общинските съветници от ГЕРБ вече внесоха предложение за намаляване на такса битови отпадъци и на някой технически и административни услуги. Призоваваме кметът да оттегли предложението и да се съобрази с предложеното намаление на ТБО от ПП ГЕРБ.
ГЕРБ Сливен гарантира, че ще продължи да следва своята принципна позиция в защита на интересите на гражданите на Сливен и да подкрепя всички действия, с които се подобрява бизнес климата в нашата община.

Пресцентър ПП ГЕРБ