Петък, 30 Ноември 2012 15:35    Array Печат Array
И коалиция "Съюз за Сливен" против увеличаването на такса смет
Новини - Сливен
 Коалиция "Съюз за Сливен" също излезе с позиция относно входирано предложение до Общински съвет - Сливен от кмета Кольо Милев за повишаване на такса битови отпадъци. Ето какво пишат в позицията си съветниците от коалицията: "Ние, от коалиция „Съюз за Сливен", сме крайно възмутени  от внесеното предложение на кмета Милев за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
Заставаме твърдо против подобно безумие. Заявяваме, че няма да подкрепим подобно предложение, тъй като това фрапиращо увеличение на такса битови отпадъци от 0.9 промила върху данъчната оценка на имота на 4.2 промила за жилищни сгради, и от 1.4 промила на 5.8 промила за нежилищни сгради, не кореспондира с обстановката на икономическа криза, в която оцеляват гражданите и бизнеса на Община Сливен.
Позицията на Коалиция „Съюз за Сливен" е за намаляване, а не за увеличаване на местните данъци и такси и ще продължи да защитава интересите на съгражданите си!"