Петък, 30 Ноември 2012 15:54    Array Печат Array
Още противници на завода за утилизация на боеприпаси край Сливен
Новини - Сливен
сн.архив сн.архив След като от общината заявиха, че ще изпратят до МОСВ възражение относно решението на ведомството да разреши изграждането на предприятие за утилизация на боеприпаси край Сливен, днес медиите получиха две декларации, в които две организации също  се противопоставят на изграждането на завода. Декларациите са от Движение за национално единство и спасение „ДНЕС -общество на пострадалите" – Сливен и от Клуб „Сапьор", член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, общинска организация – Сливен.

В декларацията на ДНЕС пише: „С настоящата декларация Координационният съвет и симпатизантите на Движението за национално единство и спасение – Сливен категорично се противопоставяме на изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал „Производствено складова база Бършен" гр.Сливен. Движението за национално единство и спасение винаги категорично е отстоявало и защитавало интересите на гражданите, а в случая това е крайно необходимо.

Защото Министерството на околната среда и водите е издало разрешително № 171/ 09.11.2012 г. на търговското дружество „Алгънс" ЕООД за изграждане и експлоатация на предприятие „с висок рисков потенциал" без да се съобрази с местонахождението му и обществения риск, който то би представлявало за гражданите на Сливен. Министерство на околната среда и водите явно не е проучило мястото, което е в пряк достъп до други производствени обекти и обществени пътища и съоръжения и не се е съобразило с риска, който произтича от това.

Издаването на разрешително за създаване на предприятие за съхранение и утилизация на боеприпаси („с висок рисков потенциал") в непосредствена близост до база за съхранение на петролни продукти, в съседство с ТЕЦ и промишлени предприятия с газови инсталации, на метри от основни пътни артерии (София- Бургас и Сливен- Ямбол) и най вече в рамките на 91 000 град е безумие.
Категорично сме против това да се застрашава живота на гражданите на Сливен. Не желаем да ни се случи това, което стана в Челопечене, Лозенец и Александрово. Считаме, че следва да се вземе предвид и мнението на гражданите на Сливен, така че бихме подкрепили и провеждането на подписка или местен референдум, чрез който обществеността да изкаже своето мнение. Нека да не допуснем изграждането и експлоатацията на предприятие „с висок рисков потенциал" в Сливен!"

Текстът на изпратената декларация от клуб „Сапьор" е следният: „Противопоставяме се на изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал „Производствено-складова база Бършен" - Сливен, поради следните причини:

1. Издадено е разрешително № 171/ 09.11.2012 г. от Министъра на околната среда и водите по чл. 106. от Закона за опазване на околната среда, в което се определят условия, свързани с изграждането на ново и експлоатацията на действащо предприятие и съоръжение, класифицирано като "предприятие с висок рисков потенциал на търговско дружество „Алгънс" ЕООД, за обособяване на „Производствено-складова база Бършен, с адрес: Промишлена зона на Сливен, местност „Бършен, което не е съобразено с местонахождението на обекта и обществения риск, а е съобразено само с интереса на инвеститора.

2.Разрешителното е потвърдено на 13.11.2012 г. от Дирекция „Превантивна Дейност" на Министерство на околната среда и водите, без да се проучи мястото, което е в пряк достъп до други производствени обекти и обществени пътища и съоръжения.

3.С обособяването на рисковия обект се застрашават животът и сигурността на хиляди граждани, намиращи се в близост до това предприятие, а това са гражданите на ГРАД СЛИВЕН и стотици пътници, преминаващи в непосредствена близост /100 м./ до пътен възел – пресечна точка София – Бургас, с пътя Сливен – Ямбол.

4.Взетото решение не е съобразено с близостта до южната Промишлена зона на град Сливен, до Петролна база Сливен, до летище „Бършен", до изградените производствени предприятия, ползващи газови инсталации като „Гурцови", произвеждащо мебели, използващо бои, препарати и газ в работния цикъл.

Очакваме да се вземат предвид изложените от нас сериозни причини за недопускане в близост до 100-хилядния град опасност, която изпитаха на гърба си жителите на София, с.Челопечене, с.Горно Александрово, с.Лозенец и други населени места и пътници, станали свидетели и преживяли ужасите от неправилното утилизиране на отпадналите боеприпаси.

Нашето мото е „ДА ЗАПАЗИМ ГРАДА СИ"